Emsisoft Anti-Malware Quarantaine

Emsisoft Anti-Malware HandleidingDe quarantaine van Emsisoft Anti-Malware is de beveiligde c.q. geïsoleerde omgeving waarin gedetecteerde dreigingen worden opgeslagen. Zodra items door Emsisoft Anti-Malware in quarantaine zijn geplaatst kunnen deze geen schade meer aanrichten en zijn deze geheel veilig en inactief op dat moment.

Het verwijderen van items uit quarantaine is dan ook niet nodig, wanneer het later bijvoorbeeld zou blijken dat het om een onterechte detectie (false positive) ging is het onmogelijk om het betreffende bestand te herstellen als deze reeds definitief is verwijderd van de computer.

Vanuit het scherm quarantaine kunt bijvoorbeeld u bestanden terugzetten, verwijderen (definitief!), voor analyse naar Emsisoft verzenden of kopiëren naar een andere locatie waarbij het bestand met de oorspronkelijke locatie in quarantaine blijft bestaan.

Emsisoft Anti-Malware Quarantaine

Emsisoft Anti-Malware Quarantaine

Na een update van de malwaredefinities van Emsisoft Anti-Malware zal er automatisch een Quarantaine-scan worden uitgevoerd, indien er sprake is geweest van een onterecht detectie (false positive), dan krijgt u de mogelijkheid om dergelijke items direct uit de quarantaine te herstellen.

Het is ook mogelijk om handmatig een Quarantaine-scan uit te voeren, dit is bijvoorbeeld handig als u de gratis versie van Emsisoft Anti-Malware gebruikt en niet beschikt over een automatische updatefunctie die automatisch een Quarantaine-scan uitvoert.

Met de mogelijkheid tot het opslaan van een kopie uit quarantaine is dit een handige optie als u bijvoorbeeld een bepaald bestand in quarantaine wilt laten scannen op bijvoorbeeld www.virustotal.com zonder dat u deze wilt laten herstellen op de oorspronkelijke locatie.

Middels de optie bestand verzenden kunt direct items uit quarantaine naar Emsisoft verzenden voor analyse. Als u bijvoorbeeld het vermoeden heeft dat er sprake is van een onterecht detectie (false positive), dan kunt u deze optie gebruik om het bestand voor research te verzenden. In het venster extra informatie kunt u een toelichting geven over het betreffende bestand wat u wilt laten versturen.

U kunt ook zelf bestanden in de quarantaine / geïsoleerde omgeving plaatsen via de knop toevoegen als u bijvoorbeeld een bepaald bestand niet vertrouwd en of nog niet door Emsisoft wordt gedetecteerd maar wel als kwaadaardig of mogelijk schadelijk door andere beveiligingssoftware wordt aangeduid.

Middels de knop verwijderen kunt u definitief items uit quarantaine verwijderen, gebruik deze optie echter enkel en alleen wanneer u zeker weet dat de bestanden malware gerelateerde zijn en niet onterecht in quarantaine zijn geplaatst omdat het een (false positive) betreft. 

Ook kunt u vanuit dit scherm een overzicht van de quarantaine lijst opslaan, dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u wordt gevraagd om aan te geven wat er door Emsisoft Anti-Malware is gedetecteerd en vervolgens in quarantaine heeft geplaatst, maar ook als u bijvoorbeeld een beoordeling wilt over de items die in quarantaine aanwezig zijn en of u deze definitief kunt verwijderen.

Emsisoft Anti-Malware v. 8.1.0.19
(C) 2003-2013 Emsisoft - www.emsisoft.com

ID   Object
0    C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-61940677-2922200843-3861521585-1000\$RUY9QQP.exe  Trojan.Generic.7723105 (B)

Doordat Emsisoft Anti-Malware gebruik maakt van de dual-scanner technologie, worden alle gedetecteerde items voorzien van een extra letter die refereren aan de antimalware-engine van Emsisoft of die van Bitdefender. Bij het bovenstaande voorbeeld ziet u bijvoorbeeld een item in quarantaine met de toevoeging (B) die aangeeft dat het hier om een detectie middels de Bitdefender-engine gaat.

  • (A) = Emsisoft
  • (B) = Bitdefender

Vraag & Antwoord

Wanneer u vragen heeft omtrent de quarantaine functie van Emsisoft Anti-Malware, of tegen problemen aanloopt dan kunt u terecht op het forum van PC Web Plus waar een speciaal sub-forum aanwezig is voor de producten van Emsisoft.

Computerforum PC Web Plus - Emsisoft forums