Emsisoft Anti-Malware Logbestanden

Emsisoft Anti-Malware HandleidingEmsisoft Anti-Malware slaat standaard Logbestanden op van alle acties die worden uitgevoerd door het programma. In het menu bij de optie logs vindt u een zestal tabbladen waaronder de verschillende rapporten c.q. logbestanden van onder andere de beschermingsfuncties van Emsisoft Anti-Malware terug te vinden zijn.

Dergelijke logbestanden kunnen bij problemen of hulp op bijvoorbeeld informatie verschaffen over gedetecteerde items, informatie over de automatische updatefunctie van het programma en de uitgevoerde scans.

Standaard worden door Emsisoft Anti-Malware de laatste 3000 logbestanden bewaart, en worden deze automatisch op de achtergrond aangemaakt en opgeslagen. De betreffende logbestanden kunt u eveneens middels kladblok openen vanuit de map documenten van uw gebruikersprofiel via de map Anti-Malware > Logs.

Emsisoft Anti-Malware logbestanden
Emsisoft-Anti-Malware-logs-gedragsbewaking Emsisoft-Anti-Malware-logs-quarantaine Emsisoft-Anti-Malware-logs-scan Emsisoft-Anti-Malware-logs-surfbeveiliging Emsisoft-Anti-Malware-logs-update

Emsisoft Anti-Malware Logbestanden

Onder het tabblad bestandsbewaking kunt u alle logs bekijken die informatie bevatten over de controle op bestanden en programma’s die op de computer actief zijn en of gestart zijn waarbij u een melding heeft gekregen van Emsisoft Anti-malware en zelf de beslissing hebt genomen welke actie er uitgevoerd diende te worden. Bij het tabblad gedragsbewaking kunt u alle logs bekijken die informatie bevatten over de bescherming (behaviour blocking) die continu het gedrag van alle actieve programma’s en processen op uw computer controleert en al dan niet zelf de beslissing heeft genomen of een bepaalde applicatie of bestand wel of niet is uitgevoerd en welke gedrag het heeft vertoont.

Onder het tabblad surfbeveiliging kunt u alle logs bekijken die informatie bevatten over de surfbeveiliging zoals geblokkeerde websites en welke processen daarvoor verantwoordelijke zijn. En bij het tabblad quarantaine ziet u alle items die door Emsisoft Anti-Malware in quarantaine zijn geplaatst in het verleden ook als u de bestanden reeds definitief heeft verwijderd. Onder de tabbladen Updates en Scan kunt alle informatie terug vinden over de uitgevoerde automatische en handmatig uitvoerde updates en scans van Emsisoft Anti-Malware.

Bij elk van deze tabbladen kunt u de desbetreffende loggegevens exporteren naar een kladblokbestand, een gedetailleerde overzicht weergeven, de gegevens verwijderen en of de complete log geschiedenis wissen.

Vraag & Antwoord

Wanneer u vragen heeft omtrent de Emsisoft Anti-Malware Logbestanden, of tegen problemen aanloopt dan kunt u terecht op het forum van PC Web Plus waar een speciaal sub-forum aanwezig is voor de producten van Emsisoft.

Computerforum PC Web Plus - Emsisoft forums