Emsisoft Anti-Malware Hostregels

Emsisoft Anti-Malware Handleiding De ingebouwde lijst met geblokkeerde hosts kunt u raadpegen via het menu bij Bewaking > Hostregels.Wanneer de de optie (Door gebruiker gedefinieerd) krijgt u de zelf toegevoegde en of aangepaste hostregels te zien. De ingebouwde lijst van Emsisoft Anti-Malware die elke uur via de automatische update wordt bijgewerkt laat alle standaard hostregels zien van domeinen die preventief worden geblokkeerd als de surfbeveiliging is ingeschakeld.

Alle domeinen die aanwezig zijn in de ingebouwde lijst zijn gerelateerde aan het verspreiden van malware, hebben een dubieuze reputatie en zijn bedoeld als phishing websites of voor andere frauduleuze doeleinden online op het internet.

Wanneer u een website bezoekt dan controleert Emsisoft Anti-Malware of deze website bekend is in de database met potentieel gevaarlijke websites en domeinen waarvan bekend is dat deze op welke wijze dan ook malware verspreiden.Maar ook phishing websites die er op uit zijn om uw persoonlijke gegevens te ontfutselen of websites die gekoppeld zijn aan een exploitkit worden door Emsisoft Anti-Malware middels de surfbeveiliging en de ingebouwde lijst met hostregels geblokkeerd.

Emsisoft Anti-Malware Hostregels

Emsisoft Anti-Malware Hostregels

Het Windows besturingssysteem bevat standaard een hosts bestand, wat u terug kan vinden in de map (c:\windows\system32\drivers\). Dit bestand wordt gebruikt om de ingestelde en of gebruikte DNS gegevens over te slaan en bepaalde hosts aan bepaalde IP-adressen te koppelen.

Er zijn op internet verschillende hosts bestanden beschikbaar zoals de MVPS Hostsfile wat u kunt downloaden en gebruiken als vervanging voor het standaard hosts bestand van Windows om bepaalde websites preventief te blokkeren en op deze manier een soort van eigen surfbeveiliging te creëren. De aanwezige domeinen c.q. hosts in deze lijst worden dan aan het lokale IP-adres 127.0.0.1 (localhost) gekoppeld waardoor er geen verbinding kan worden gemaakt.

Het aanpassen het het hosts bestand op deze manier heeft echter wel enkele nadelen. U weet op deze manier immers nooit wanneer er een verbinding met het lokale IP-adres wordt gemaakt, en daarbij kunnen erg grote hosts bestanden voor een aanzienlijke vertraging zorgen. Voor het bijwerken van het hosts bestand van Windows zijn er dan ook geen automatische updates waardoor u zelf het hosts bestand up-to-date moet houden, om optimaal beschermd te blijven.

Wanneer u gebruik maakt van Emsisoft Anti-Malware kunt u een dergelijk aangepast hosts bestand importeren bij de hostregels van Emsisoft Anti-Malware die verantwoordelijk is voor de surfbeveiliging. Op deze manier kan een erg groot aangepast hosts bestand niet voor een vertraging zorgen, en de meeste hosts van dergelijke lijsten worden al geblokkeerd door Emsisoft zelf en daardoor is het niet noodzakelijk om aangepaste hosts bestanden van derde partijen te importeren.

De Emsisoft Anti-Malware Hostregels worden onderverdeeld in vier categorieën met betrekking tot de instellingen, te weten;

  • Niet blokkeren (Het betreffende domein wordt niet geblokkeerd en er verschijnt geen melding)
  • Melden (Er verschijnt een melding en u kunt zelf aangeven of u het domein wilt blokkeren of niet)
  • Blokkeren en melden (De verbinding wordt geblokkeerd en er verschijnt kortstondig een popup)
  • Blokkeren zonder melding (De verbinding wordt geblokkeerd en er verschijnt geen popup)

Het is aan te raden aan om de instelling “Blokkeren en melden” standaard te gebruiken zodat u direct kortstondig een melding te zien krijgt wanneer een host is geblokkeerd en u zich niet afvraagt waarom er geen verbinding kan worden gemaakt met een bepaalde domein of website.

Vraag & Antwoord

Wanneer u vragen heeft omtrent het instellen van de Emsisoft Anti-Malware Hostregels, of over de surfbeveiliging in het geheel dan kunt u terecht op het forum van PC Web Plus waar een speciaal sub-forum aanwezig is voor de producten van Emsisoft.

Computerforum PC Web Plus - Emsisoft forums