Emsisoft Anti-Malware Popups en Log instellingen

Emsisoft Anti-Malware HandleidingOnder het tabblad popups bij het configuratie scherm van Emsisoft Anti-Malware kunt u het aantal meldingen en popups zodanig instellen dat u het beveiligingspakket zonder onnodige meldingen en popups op de achtergrond actief uw computer beschermd. Standaard worden dergelijke popups voor een duur van 20 seconden links onderin het beeld weergegeven waarna deze automatisch gesloten zullen worden.

De eerste optie omvat de weergave van nieuwsvensters, wanneer deze optie is ingeschakeld zult u als gebruiker altijd op de hoogte worden gehouden van het laatste anti-malware nieuws van Emsisoft. Deze popup wordt enkel en alleen weergegeven tijdens het updateproces van Emsisoft Anti-Malware. Deze meldingen worden voor een duur van 60 seconden getoond.

Emsisoft Anti-Malware Popups

Daarnaast toont Emsisoft Anti-Malware standaard popups / updateberichten als er een succesvolle update heeft plaatsgevonden. Wanneer u dergelijke informatie niet middels een popup in beeld wilt krijgen kunt u deze optie zonder problemen uitschakelen. U kunt de status en informatie over uitgevoerde updates namelijk ook terug kijken bij de logbestanden van Emsisoft Anti-Malware.

Emsisoft-Anti-Malware-popupsDe optie voor de herstart waarschuwingen staat ook standaard ingeschakeld, en het is ook aanbevolen om deze optie ingeschakeld te laten. Deze waarschuwing zal echter enkel en alleen verschijnen als het echt noodzakelijk is om bijvoorbeeld na een update een herstart van de computer te laten uitvoeren.

Als laatste kunt u in dit scherm de optie voor het weergeven van programma herstart waarschuwingen inschakelen, hierdoor krijgt u een melding als er een programma-update heeft plaatsgevonden enĀ  er een herstart benodigd is. Wanneer deze optie niet is ingeschakeld zal Emsisoft Anti-Malware zichzelf geheel stil op de achtergrond herstarten zodat u er niets van merkt.

Emsisoft Anti-Malware log instellingen

Emsisoft-Anti-Malware-loggenOnder het tabblad loggen kunt u de log activiteiten van Emsisoft Anti-Malware instellen en inschakelen. Standaard staan alle vier de opties voor het loggen van informatie omtrent updates, quarantaine de gedragsbewaking en scans ingeschakeld en op het bewaren van de 3000 laatste logs. Laat bij voorkeur deze opties ingeschakeld, dergelijke logbestanden kunnen namelijk bij problemen handige informatie bevatten om de oorzaak van een probleem te kunnen achterhalen.

Vraag & Antwoord

Wanneer u vragen heeft omtrent de popups en meldingen van Emsisoft Anti-Malware, of tegen problemen aanloopt dan kunt u terecht op het forum van PC Web Plus waar een speciaal sub-forum aanwezig is voor de producten van Emsisoft.

Computerforum PC Web Plus - Emsisoft forums